Nieuweweg 39
9682 RL Oostwold
tel: 0597- 551610 of 06- 47500714

HOME

Contact

WRAN-jurylid

Foto's

Bob Marshall zadels

Disclaimer

Western Trainingstable New Way streeft er naar dat de informatie op haar website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.Western Trainingstable New Way aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op haar website.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Western Trainingstable New Way aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van haar website of delen daarvan.

Western Trainingstable New Way behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

De aangeboden informatie valt onder copyright van Western Trainingstable New Way of een van haar partners. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Alle genoemde 'trademarks' en 'registered trademarks' zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. In het geval bepalingen geheel of gedeel-telijk buiten werking worden gesteld, worden die bepalingen overeenkomstig de juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen van kracht.